Organisatie
Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo
Telefoon: 
088 945 57 22
E-mail: 

Wijkracht

Deldenerstraat 20 7551 AG Hengelo Nederland Nederland
Wijkracht biedt ondersteuning aan iedereen die even een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wijkracht is ontstaan uit een samenvoeging van meerdere organisatie(onderdelen): Maatschappelijke Diensten van Carintreggeland, Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (inclusief Hulpdienst Hengelo), Stichting Informele Zorg Steunpunt Hengelo en SCALA welzijn. 

Wijkracht biedt informatie, advies en ondersteuning op het gebied van:
·        Cliëntondersteuning 
·        School-, bedrijfs- en regulier maatschappelijk werk
·        Opvoedondersteuning
·        Scheiding en Omgang
·        Jongerenwerk
·        Ouderen hulpverlening
·        Groepswerk
·        Huiselijk geweld
·        Schuldhulpverlening
·        Autisme hulpverlening
·        Niet Aangeboren Hersenletsel
·        Vrijwilligersondersteuning
·        Vrijwilligerscoördinatie
·        Samenlevingsopbouw.