Organisatie
Berkenstraat 4b
9501 HN Stadskanaal
Telefoon: 
0657330309
E-mail: 

Wijkraad Stadskanaal Noord

Berkenstraat 4b 9501 HN Stadskanaal Nederland Nederland
De wijkraad Stadskanaal Noord zet zich in voor de leefbaarheid van deze wijk en is de directe gesprekspartner voor gemeente en instanties. .

De wijkraad Stadskanaal Noord richt zich op het in stand houden en versterken van de leefbaarheid in deze wijk. Samen met bewoners zet de wijkraad zich in voor een wijk waar het in alle opzichten goed vertoeven is. Daarbij wordt samengewerkt met de zgn. partners in de wijk: gemeente en instanties zoals Lefier, Welstad, politie en de scholen. Gemeenschappelijk uitgangspunt voor de werkwijze is de Stadskanaalster Wijkaanpak.

De wijk Stadskanaal Noord is één van de grootste wijken in Stadskanaal en beslaat het langgerekte gebied vanaf Bareveld tot de Onstwedderweg, inclusief Waterland.
Er wonen ruim 4770 mensen in Stadskanaal Noord.

De wijkraad bestaat uit vrijwilligers die woonachtig zijn in en ‘hart’ hebben voor de wijk. De wijkraad vertegenwoordigt de wijk Stadskanaal Noord en haar bewoners en is de formele gesprekspartner van de gemeente en instanties. Samen met de partners in Wijkaanpak werkt de wijkraad aan een wijkprogramma: maatregelen, acties, doelen om de leefbaarheid in de wijk te stimuleren.

Een belangrijke taak van de wijkraad is de achterban - de bewoners - te informeren en te raadplegen. Deze website is één van de middelen die daarvoor worden ingezet.

Tenslotte: de wijk is van ons allemaal! De wijkraad is van mening dat elke bewoner zijn/haar steentje kan bijdragen aan onze mooie wijk. Uitgangspunt is dan ook activiteiten in de wijk, buurten en straten waarbij bewoners worden uitgenodigd en geprikkeld om mee te doen. Een werkgroep neemt meestal het voortouw om de activiteiten te organiseren.