Organisatie
Vrouenraetslaan 47
6373 VD Landgraaf
E-mail: 

BGH | Belangengroepering Hoefveld

Vrouenraetslaan 47 6373 VD Landgraaf Nederland Nederland
De Belangengroepering Hoefveld is een vereniging voor het behartigen van de algemene belangen van bewoners met betrekking tot hun directe woonomgeving: de wijk Hoefveld.

Werkgebieden en thema's
woonomgeving | onderhoud groenvoorziening | veiligheid | algemeen welzijn | spociaal-culturele activiteiten. 
 

Correspondentie-adres/Secretariaat
Vrouenraetslaan 47, 6373 VD Landgraaf.