Netwerk

Netwerk Alliantie van Kracht

Nederland Nederland
Het netwerk Alliantie van Kracht.bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en kennisinstellingen.

Samen willen zij een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën op zowel de korte als de lange termijn structureel en fundamenteel te bestrijden.

Netwerk

Organisatie
 
 
Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 13.000 huurwoningen in Noord- en Oost-Groningen.
Veendam-kern
Organisatie
 
 
Accare is een organisatie voor jeugd ggz. Accare biedt kinder- en jeugdpsychiatrische hulp aan kinderen en jongeren van...
Noorderpark
Organisatie
 
 
CMO STAMM is hét kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. We onderzoeken,...
Groningen-zuidwest
Organisatie
 
 
Wij zijn in Groningen en Drenthe dichtbij voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. We helpen...
Assen-west
Organisatie
 
 
Domesta is een wooncorporatie met 9165 woningen en zeven verzorgingshuizen in de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden...
Emmen-centrum
Organisatie
 
 
GGD Drenthe, bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten.
Kloosterveen
Organisatie
 
 
Wij beschermen en bevorderen de gezondheid van inwoners in de provincie Groningen.
Oosterparkwijk
Organisatie
 
 
GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren.
Assen-oost