Organisatie

Rotterdam

Alex Energie

Rotterdam Nederland Nederland
Alex Energie is een nieuw initiatief van, voor en door bewoners in Prins Alexander.

Alex Energie wil allereerst energie besparen en daarnaast zoveel mogelijk energie opwekken met duurzame (hernieuwbare) bronnen: zon, aarde en water. De opbrengst komt ten goede aan de bewoners die daaraan meewerken. Mocht er een grotere opbrengst zijn, dan wordt het overschot besteed aan maatschappelijke organisaties in Prins Alexander. Alex Energie heeft geen commercieel oogmerk en is niet uit op andere winst dan winst voor de buurt.