Organisatie
Gebiedsgids.nl
Ouderen

PCOB | Afdeling Rotterdam-Hoek van Holland

Nederland Nederland
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) komt op voor de belangen van senioren.

Contactgegevens

Afdeling Rotterdam-Hoek van Holland
Mevr. R.M.E. Verdonk (Ineke)
E: r.verdonk7@chello.nl