Organisatie
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Denktank60+ Noord

Nederland Nederland
Denktank 60+ Noord is een (niet gesubsidieerde) netwerkorganisatie die als vrijwilligersorganisatie actief is in Noord-Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Wie zijn we

Denktank 60+ Noord is onafhankelijk en vervult vaak de rol van luis in de pels. Juist vanwege die onafhankelijke positie wordt ze benaderd voor advies en actief meedenken in organisaties en projecten. Ze wil van onderop werken en op die manier maatschappelijke invloed hebben.
Denktank 60+ Noord bestaat uit een kleine kerngroep, die de activiteiten coördineert en daarnaast ouderen die actief zijn in werkgroepen en ouderendelegaties, al naargelang interesse en beschikbare tijd.

Doel

Bijdragen aan een beweging onder ouderen om in het Noorden van Nederland de participatie en eigen regie van ouderen te versterken en meer vorm te geven; op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast bijdragen aan beleidsontwikkeling van organisaties die ouderen als doelgroep hebben, om ouderen zelf vanaf het begin bij beleid en onderzoek te betrekken en hen actief te bevragen naar ervaringen, wensen en behoeften. (zie verder ‘lees meer’)