Project
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
E-mail: 

Kwetsbare mensen in beweging | Stichting Life Goals

Vredenburg 40 3511 BD Utrecht Nederland Nederland
Kwetsbare mensen in beweging.

Stichting Life Goals Nederland brengt in 25 gemeenten kwetsbare mensen via sport letterlijk en figuurlijk in beweging. Het gaat daarbij om mensen die zijn vastgelopen in het leven, zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, ex-gedetineerden en verwarde personen. De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor sport als middel in het sociaal domein. Door op lokaal niveau samen te werken met sportorganisaties, gemeenten en zorginstellingen, zorgt Stichting Life Goals ervoor dat de doelgroep toegang krijgt tot passend, structureel sportaanbod en kan werken aan herstel. Een belangrijk onderdeel van de methodiek is de monitor, waarmee inzicht wordt verkregen in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en de organisatorische ontwikkeling van het sportprogramma. De Life Goals aanpak is gebaseerd op praktijkervaringen van zowel uitvoerders als deelnemers, en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek door onder andere Wageningen University en het Kenniscentrum Sport. Movisie begeleidt Stichting Life Goals bij de erkenning van de Life Goals aanpak als interventie in het sociaal domein.

Organisatie

Organisatie
 
 
Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Wij richten ons...
Utrecht-binnenstad