Project
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Fietsmaatjes: mensen met een beperking uit hun sociale isolement

Nederland Nederland
Fietsmaatjes draagt bij aan de participatie van mensen met een beperking. Een vrijwilliger en een gast maken terugkerende fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning.

Hierdoor komen mensen met een beperking vaker buiten, zijn ze meer in beweging en hebben ze meer sociale contacten en activiteiten. Eind 2018 waren er in negen gemeenten lokale Fietsmaatjes projecten waar op 47 duofietsen door 888 gasten en 678 vrijwilligers in totaal 9106 fietsritten zijn gemaakt. Inmiddels is Fietsmaatjes al in 20 gemeenten gestart. Fietsmaatjes werkt samen met het Oranje Fonds, Hogeschool Leiden, Movisie en Mulier Instituut aan onderzoek voor de verdere kwaliteitsverbetering. Ook is de werkwijze verrijkt met bestaande wetenschappelijke inzichten over bijvoorbeeld eenzaamheid of positieve gezondheid. Een goede samenwerking met gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties, ondernemers en inwoners is bij een succesvolle implementatie cruciaal. Het is een uitdaging hoe je samenwerkt en draagkracht krijgt voor de verdere kwaliteitsverbetering, zodat geleerde lessen ook echt in de lokale praktijken van Fietsmaatjes doorwerken. Een uitdaging waar veel sociale initiatieven voor staan en waarover in deze interactieve workshop ervaringen worden uitgewisseld.

Organisatie

Organisatie
 
 
Fietsmaatjes, een vrijwilliger en een gast, maken samen heerlijke fietstochten op een duofiets met elektrische...
Warmond