Nieuws
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Corona virus: wat te doen

Nederland Nederland
Het coronavirus heeft gevolgen voor iedereen. Wat zijn burger-initiatieven die een positieve wending willen geven? Gebiedsgids maakt een overzicht. Initiatiieven aanmelden: info@gebiedsgids.nl

Iedereen past gedrag aan en brengt sociale activiteiten terug tot een minimum. Dit om overdracht van het virus te voorkomen en onze kwetsbare mede-inwoners te beschermen. Dat betekent tegelijkertijd een aanslag op het soms brosse sociale leven van eenzame mensen. Van oudere mensen.

Er onstaan initiatieven bij burgers en ondernemers om aan het tegengaan van eenzaamheid een bijdrage te leverne. Dat zijn soms landelijke inintiatieven en soms lokale initiatieven. Gebiedsgids is gemaakt om deze initiatieven goed vindbaar te maken zodat er maximaal gebruik van kan worden gemaakt.

Iederen werkt zoveel mogelijk vanuit huis en blijft via de digitale weg verbindingen creëren. Ouderen krijgt in deze situatie extra met eenzaamheid te maken. Een van de initiatieven is van de Ouderenbond die een speciale telefoonlijn ingesteld. Landelijk zijn veel er meer initiatieven om ouderen te ondersteunen. Deze zijn in Gebiedsgids te vinden onder het thema coronavirus.