Organisatie
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Hilverzorg

Nederland Nederland
HilverZorg is een zorgorganisatie met thuiszorg en woonlocaties.

HilverZorg ontwikkelt samen met Woonzorg een nieuw Carolushuis. Zie ook het evaluatieonderzoek naar gemeenschappelijk wonen van Masi Mohammadi.

Organisatie

Organisatie
 
 
Woonzorg Nederland biedt passende woonruimte aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die beschut of beschermd...
Uilenstede. Kronenburg