Organisatie

ICDubo - Zuid-Holland

Nederland Nederland
Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) verbindt partijen die betrokken zijn bij het duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed.

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) inspireert, informeert, adviseert en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij het duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed: van opdrachtgevers tot toeleveranciers, van zorginstellingen tot onderwijsinstellingen en van overheid tot consument. Vraag en aanbod worden actief bij elkaar gebracht, tijdens congressen, evenementen en themabijeenkomsten. Dit leidt tot meer kennis bij onze partners, een kwalitatief hoogwaardig netwerk en betere marktkansen.

ICDuBo beschikt over een voor iedereen toegankelijke locatie met een enorme showroom van 2500 m2, die een volledig overzicht biedt van de nieuwste oplossingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzaam wonen. Door deze unieke opzet is ICDuBo het grootste duurzaamheidscentrum van Europa.

In ICDuBo draait het om tasten, zien, horen en ruiken, maar ook om het ontdekken van nieuwe bouwpartners. Met ruim 250 aangesloten partijen stimuleert en faciliteert ICDuBo kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Organisatie

Organisatie
 
 
Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van een gezond binnenklimaat met zo weinig mogelijk impact op het buitenklimaat...