Nieuws

Telefoon: 
14 050

Gemeente Groningen gestart met experiment Basisbaan

Nederland Nederland
Met de Basisbaan creëert de gemeente extra werkgelegenheid voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is.

Tegelijk dragen de Basisbanen bij aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen.