Organisatie

SER - Energie en duurzaamheid

Nederland Nederland

Nederland wordt duurzaam. Om de verandering naar een duurzame samenleving te laten slagen moeten we ambitieuze klimaatmaatregelen treffen voor burgers en bedrijven. De SER faciliteert de onderhandelingen voor het nieuwe Klimaatakkoord en waakt over de uitvoering van het Energieakkoord. Meer weten over het Energie- en Klimaatakkoord?