Voorziening
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Beweegboekje WMO Radar - Rotterdam Centrum

Nederland Nederland

Het is belangrijk om ouderen na de cursus ‘Kom in Beweging’ door te laten stromen naar regulier sport- en beweegaanbod. Dat vergroot de kans dat zij in beweging blijven en daarmee hun valrisico beperken. Tegelijkertijd draagt dit bij aan hun algehele vitaliteit en gezondheid.

Hoe maak je de drempel naar het vervolg kleiner:

  • Nodig aan het einde van de cursus één of twee sport- en beweegaanbieders uit voor een korte demonstratie. Deelnemers kennen dan de begeleider en krijgen een idee wat ze bij die aanbieder kunnen halen.
  • Organiseer na afloop van de cursus nog een of twee kennismakingslessen bij sport- en beweegaanbieders in de buurt. Ga daar met de geïnteresseerde deelnemers heen.
  • Houdt de cursusgroep in stand en creëer voor hen en met hen een passend beweegaanbod, liefst op dezelfde tijd en locatie. Maak een overzicht van het bereikbare lokale sport- en beweegaanbod in de buurt.

Dit kan in de vorm van een klein boekje op basis van een simpel format. Zie als voorbeeld het Beweegboekje ouderen, Rotterdam Centrum. Dit is een boekje op A-5 formaat.

Organisatie

Organisatie
 
 
Perspectief op meedoen, vrijwilligerswerk, werk en ondernemen. Bewoners zijn actief met activiteiten die bij hen passen...
Rotterdam-centrum