Organisatie

Verwey Jonker instituut

Nederland Nederland
Richtinggevend sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen.

We hebben ruime ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen, helpen opdrachtgevers grip te krijgen op sociale dilemma’s en zijn scherp op nieuwe ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn: armoedebuurtendiversiteitjeugdlokaal sociaal domeinonderwijsopvoedingouderenparticipatieseksueel en huiselijk geweldsportveiligheidwerk en inkomenWmo en zorg. En we schromen niet om nieuwe vraagstukken op te pakken.

We werken in drie onderzoeksgroepen - Jeugd, opvoeding en onderwijs, Sociale vitaliteit en veiligheid en Maatschappelijke participatie - en voeren daarnaast verschillende programma’s en methodieken uit. De onderzoeksresultaten worden actief en kosteloos beschikbaar gesteld aan de samenleving. Wij werken uiteraard via de normen van de AVG (zie: Privacy regelement). Het Verwey-Jonker Instituut is ISO-gecertificeerd, een extra garantie dat opdrachten goed, op tijd en volgens de kwaliteitsnormen worden uitgevoerd.