Organisatie
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD 's-Gravenhage
Telefoon: 
088 1111 600
E-mail: 

Harteraad

Prinses Catharina-Amaliastraat 10 2496 XD 's-Gravenhage Nederland Nederland
Harteraad is vanaf 01-01-2018 de nieuwe naam van De Hart&Vaatgroep. Harteraad zorgt ervoor dat de belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen rondom deze onderwerpen worden behartigd.

Dit doen we door in gesprek te gaan beleidsmakers, politici, zorgverzekeraars en zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Daarnaast dragen we bij aan wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan. Ook ondersteunen we patiënten bij het krijgen van goede informatie en invloed op hun behandeling en zorg.

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening.