Organisatie
Abraham van Stolkweg 140
3041 JA Rotterdam
Telefoon: 
010 238 19 00

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering | Rotterdam

Abraham van Stolkweg 140 3041 JA Rotterdam Nederland Nederland
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering helpt door middel van dwangmaatregelen (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk) om mensen een nieuw perspectief te geven op een zinvol bestaan.

De jeugdbescherming biedt verschillende producten aan, zoals Ondertoezichtstelling (OTS), Voogdij en de drangmaatregel.   
De reclassering begeleidt personen die, vanwege het plegen van een strafbaar feit, met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Deze betrokkenheid kan lopen vanaf de aanhouding tot aan de terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf.