Organisatie

E-mail: 

Stichting ABCzetje

Nederland Nederland
ABCzetje ondersteunt kwetsbare vrouwen.

Ons doel is het ondersteunen van meisjes en vrouwen in hun intellectuele en beroepsmatige ontwikkeling en bij het volgen van onderwijs, op het moment dat zij om welke reden dan ook moeilijkheden ondervinden om dit op eigen kracht te realiseren. Het gaat uitdrukkelijk om (jonge) vrouwen die geen beroep kunnen doen op de gewone hulp en regelingen van de overheid.

Contact via aanmeldformulier.