Project
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Overzicht Cultuurspecifieke Zorg- en Welzijnsinitiatieven | NOOM

Nederland Nederland
NOOM heeft een overzicht gemaakt van instellingen en organisaties die een aanbod in zorg, wonen en welzijn hebben voor ouderen met een migratieachtergrond,

Dit overzicht is te zien als een groeidocument. Wijzigingen, aanvullingen, opmerkingen kunt u mailen naar info@netwerknoom.nl

Het overzicht is een eerste onderdeel van de toolkit die toegevoegd gaat worden aan de leidraad cultuurspecifieke zorg. Een leidraad dat ontwikkeld wordt in opdracht van het Ministerie van VWS. Naar verwachting zal de gehele toolkit met leidraad aan het eind van deze zomer (2021) uitkomen.

https://netwerknoom.nl/wp-content/uploads/2021/02/01_02_21-Lijst-CulrSpe...

Organisatie

Organisatie
 
 
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om migrantenouderen te representeren...
Utrecht-zuidwest