Nieuws

Rotterdam | Ommoord

Ommoordse Kip even weg

Rotterdam | Ommoord Nederland Nederland
De Ommoordse Kip is even weg. De nog bruikbare onderdelen van het kunstwerk zijn vervoerd naar het atelier van de Rotterdamse kunstenaar Danny van Walsum, die een geheel nieuwe kip gaat maken.

Naar verwachting zal de nieuwe Ommoordse Kip in de loop van september gereed zijn en dan weer op haar oude vertrouwde plaats staan. De nieuwe kip wordt van beter materiaal gemaakt en krijgt steviger poten. Uiterlijk zal bijna niemand meteen een verschil zien.

Bewonersstichting De Witte Bollen beheert een aantal Ommoordse Kunstwerken zelf en bewaakt dat er met de andere kunstwerken in de buitenruimte netjes wordt omgesprongen. Ook de Kip is een project van deze bewonersstichting. De Kip staat nu 38 jaar in Ommoord, is al drie keer opgelapt/gerestaureerd en is echt helemaal op. Het nog bruikbare deel van de Kip, gaat als speelobject naar de Speeltuin Ommoord en zal daar worden opgeknapt.

De nieuwe Kip wordt gemaakt met steun van de Stichting Volkskracht en Gebied Prins Alexander. Naast de gelden die zijn opgebracht door de gulle giften van de bewoners van Ommoord. De begroting is nog niet geheel sluitend en nieuwe giften en donatie zijn nog steeds van harte welkom. Donaties van heel klein tot heel groot zijn van harte welkom op de bankrekening van Stichting De Witte Bollen. Het nummer is NL 32 INGB 0006 0542 81. Graag erbij vermelden “Nieuwe Kip”. Donaties aan onze Stichting zijn als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting is een geregistreerde ANBI (goede Doelen) stichting.

Informatie
Peter Buisman | Voorzitter van Stichting De Witte Bollen | 06 44 360156  
Valentina van der Ent | Bestuurslid Speeltuin Ommoord | 06 27 309539

[Foto's van het opladen van de Kip: deze kunnen vrij van rechten worden geplaatst]. 

Organisatie

Organisatie
 
 
Stichting De Witte Bollen beheert, onderhoudt en presenteert kunstwerken in de buitenruimte van de Rotterdamse wijk...
Prins Alexander