Nieuws

Rotterdam
Telefoon: 
06 47 09 76 35

Het levenstestament in de Ontmoetingskerk | september 2021

Rotterdam Nederland Nederland
Belangstelling voor de derde voorlichtingsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp op 27 september 2021 is groot. Het thema van deze ochtend gaat over het levenstestament.

Senioren ontmoeten elkaar elke maandag in het Inloophuis De Regenboog in de Ontmoetingskerk. Het gaat om ontmoeten, (bij)praten, elkaars lief en leed delen en samen lunchen. Maar er is ook behoefte aan informatie over allerhande zaken. Daarom komt er regelmatig een deskundige gastpreker langs die op laagdrempelige wijze ‘moeilijke’ thema’s onder de loep neemt en individuele vragen beantwoordt. Register executeur Peter Ruysbroek, houdt op deze dag een overzichtelijke inleiding over de ins en outs van het levenstestament. 

De ochtend begint in een gezellige sfeer. Een ieder zit aan tafels die op gepaste afstand opgesteld zijn. Diverse koekjes op een schaal met versgezette koffie en thee vinden gretig aftrek. Een jongevrouw heeft naast een flesje cola zero, pen en papier meegenomen. Ze zegt: jetna jonci hai leven men dede. Alles wat je bezit kan je beter weggeven terwijl je d’r nog bent. Een Surinaamse vrouw zegt tegen haar vriendin: “Ik heb alles op papier gezet. Als ik doodga dan moet dat en dat gebeuren.”

Maar bij een levenstestament gaat het er juist om goed voorbereid te zijn op onverwachte situaties. In tegenstelling tot een testament die door een notaris pas na een overlijden openbaar wordt gemaakt, wordt voor het levenstestament een vertrouwenspersoon aangesteld die bijvoorbeeld wanneer iemand door ziekte of ongeval niet meer in staat is haar of zijn zaken te regelen, kan optreden. Ruysbroek stelt zich aan zijn gehoor voor “als een jonge ondernemer met veel ervaring.” Hij heeft ruime ervaring met alles wat met juridisch fiscale zaken te maken heeft. Aan de hand van sheets licht hij toe wat er allemaal komt kijken wanneer iemand bij het ouder worden, handelingsonbekwaam wordt. Iemand kan in coma raken. Een op de 5 ouderen in Nederland lijdt aan dementie. Kortom er zijn genoeg situaties denkbaar waarop men beter voorbereid kan zijn.

Opvallend is de belangstelling waarmee de veelal oudere deelnemers luisteren naar alle informatie. Sommigen geven aan zelf ook te maken hebben gehad met het levenstestament bij de zorg van een ouder. 
In de pauze genieten allen van een heerlijk kopje soep met een broodje. Kortom een goed verzorgde bijeenkomst in de Ontmoetingskerk die ondanks een zwaar thema gezellig kan zijn!

Voor meer informatie: Jouke Bosma, PCOB Afdeling Prins Alexander 

Voorziening

Nieuws
 
 
Energiebank Rotterdam wil dat energie voor iedereen bereikbaar is. Vaak kan je zelf ook wat doen om je energiekosten te...
Prins Alexander
Voorziening
 
 
Bij De Regenboog kunt u gewoon binnenlopen en anderen ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, deelname is gratis.
Prins Alexander
Nieuws
 
 
Hoeveel kleuren kan het menselijk oog zien? Hoe wordt de halve maan op je nagel genoemd? Welk lichaamsdeel groeit niet...