Voorziening
Heemraadstraat 60
3023 VJ Rotterdam
Telefoon: 
010 - 841 37 10

Buurthuis De Pupillen || zie Leespaleis De Pupillen

Heemraadstraat 60 3023 VJ Rotterdam Nederland Nederland

Buurthuis De Pupillen kiest het scheppen van gelijke kansen voor de betrokken bevolkingsgroepen in Delfshaven als centrale doelstelling. Het kader daarbij is het behoud en de ontwikkeling van een eigen identiteit en cultuur als deel van de Nederlandse samenleving.

Gelijke kansen ontstaan niet vanuit het niets, maar ontwikkelen zich in het maatschappelijkeveld. Als deelnemer in dit maatschappelijke veld zet het Buurthuis De Pupillen zich in om een ieder die zich tot ons wendt te ondersteunen en handvatten aan te reiken om de aanwezige kansen optimaal te benutten.

Ongeacht of dit de kansen zijn om tot persoonlijke ontplooiing te komen of om zich te ontspannen in groepsverband. Buurthuis De Pupillen wil voor de buurtbewoners een actieve partner en vraagbaak zijn.

Buurthuis De Pupillen helpt de buurtbewoners bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheden in dit proces.

Het beleid van Buurthuis De Pupillen richt zich dan ook op het tegengaan en wegnemen van alle belemmeringen en achterstanden die een open contact tussen de buurtbewoners van Delfshaven in de weg staan. Buurthuis De Pupillen is in staat de bestaande barrières weg te nemen, en te vervangen door gesprek en contactmogelijkheden tussen de diverse partijen en individuen.

Buurthuis De Pupillen fungeert daarbij als actieve en betrokken intermediair tussen de instellingen en de bewoners. Daarmee geeft het invulling aan een aantal van haar belangrijke rollen in de gemeenschap namelijk, het informeren, verbinden, bemiddelen, adviseren, signaleren en het meedenken over de diverse zaken die de gemeenschap bezighoudt.