Organisatie
p/a Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Telefoon: 
06 17 00 73 42
E-mail: 

Stichting BARR

p/a Dempostraat 143 3029 CL Rotterdam Nederland Nederland
In 2003 is B.A.R.R. een stichting geworden. Bebarengan Anggawe Rukuning Rakyat is de volledige naam van deze stichting en heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van Javaanse Surinaamse ouderen.

Stichting B.A.R.R. is in 1998 ontstaan uit de Opzoomer werkgroep voor ouderen. De belangstelling vanuit de Javaanse gemeenschap voor deze groep was gigantisch. Een coördinatieteam onder leiding van dhr. S. Martodikromo werd gevormd. Een inventarisatie van hun sociaal en maatschappelijke problemen werd binnen korte tijd in kaart gebracht.

Om uit hun sociaal isolement te halen had dhr. P. Karijodirono een gamelangroep gevormd. Hun gamelan hadden zij uit ijzeren platen met de hand gemaakt. Dhr. K. Martosoewondo had de gamelanplaten met een hamer en op gehoor gestemd (traditioneel). De gamelangroep Trisno Soeworo, bestaande uit de tweede generatie Javanen, is in Rotterdam ontstaan. In het kader van het integratie- en participatiebeleid van de deelgemeente Delfshaven treedt de gamelangroep op verschillende locaties in Rotterdam. Behalve Trisno Soeworo is er ook de gamelangroep Marto.

Stichting B.A.R.R. tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het werk van de stichting en het organiseren van activiteiten te laten uitvoeren door werkgroepen. St. B.A.R.R. staat ook op de culturele kaart van Delfshaven. Op dit adres houdt St. B.A.R.R. elke vrijdagavond en zondag een sociaal en maatschappelijke bijeenkomst.

Bestuur Het Algemene Bestuur van St. B.A.R.R. wordt gevormd door:
Ine Hardjo (voorzitter)
Legiman Wirjodirono 1e penningmeester)
Mieke Mohamad (2e penningmeester)
Poniman Karijodirono (besuurslid)

e-mail: stichtingbarr2011@gmail.com