Voorziening
Burgemeester Meineszlaan 50
3022 BL Rotterdam

Beschermende Woonvorm OnderDak

Burgemeester Meineszlaan 50 3022 BL Rotterdam Nederland Nederland

Beschermende Woonvorm OnderDak is voor mensen met langdurige psychiatrische en/of psychosociale problematiek en verslavingsproblematieken. Zij zijn tijdelijk of voor langere tijd niet in staat om geheel zelfstandig te wonen. Het team geeft jou begeleiding en ondersteuning op alle levensterreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk, dagbesteding, het voeren van je eigen huishouden, omgaan met financiën en het opbouwen en in stand houden van jouw eigen netwerk. Samen met jouw persoonlijk begeleider maak je een ondersteuningsplan. Zo wordt er stapsgewijs gewerkt aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Regie over jouw eigen leven staat voorop. Woonvorm OnderDak vind je in een multiculturele omgeving in Rotterdam-West.