Voorziening
Schaepmanstraat 76
3027 CD Rotterdam

Ondersteuning op school Mattheusschool Schaepmanstraat

Schaepmanstraat 76 3027 CD Rotterdam Nederland Nederland

Kinderen met een beperking kunnen heel erg genieten van het contact met kinderen zonder beperking. Omdat ze er ook veel van leren, vind je het als ouder misschien prettig als jouw kind naar een gewone school gaat. Dat is goed mogelijk wanneer je de Ondersteuning op school van Pameijer inschakelt. Je kunt ook naar school, met ondersteuning van Pameijer. Deze school heet de Mattheusschool-Schaepmanstraat.

De begeleiders van Ondersteuning op school zijn de ogen en oren van hun kinderen. Ze zorgen ervoor dat het kind een goed plekje in de klas heeft en aan de lessen kan deelnemen door aanpassingen te verzorgen. Zo kunnen zij zorgen voor pictrogrammen om het gesproken woord voor het kind begrijpelijk te maken. Zij helpen het kind zo zelfstandig mogelijk op school te worden. Ze laten de leerkracht zien wat een kind wel kan en leggen aan de andere kinderen uit waarom het kind met een beperking niet aan alles mee kan doen. De begeleiders van Ondersteuning op school zijn vaak de reden waarom scholen kinderen accepteren, ondanks hun beperking.

Het project Mattheusschool biedt een onderwijs-/ zorgarrangement voor kinderen en jongeren met een intensieve begeleidingsvraag. Deze begeleidingsvraag kan ontstaan vanuit een complexe gedragsproblematiek, een verstandelijke beperking of autisme. Wij bieden deze kinderen en jongeren onderwijs, zorg en begeleiding, zodat zij naar school kunnen gaan en niet thuis zitten. De Mattheusschool is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. Pameijer biedt de ondersteuning en begeleiding.