Organisatie
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen
Telefoon: 
010 248 4000
http://www.linkedin.com/company/gemeente-vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Nederland Nederland

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van Vlaardingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de Vlaardingers en bestaat uit 35 raadsleden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt de gemeenteraad.

De gemeenteraad bepaalt zijn eigen agenda. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert het college van B&W. De gemeenteraad kan daarvoor gebruikmaken van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie onderzoekt of de doelen van het gemeentelijk beleid zijn behaald en of het beleid op een efficiënte manier wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad komt elke donderdagavond bijeen voor een raadsvergadering, commissievergadering, oriënterende avond of werkbezoek. In de meeste gevallen zijn de raadsavonden openbaar en kunt u die dus bijwonen. De agenda geeft aan waar vergaderd wordt, veelal is dat in het Stadhuis. U kunt de commissie- en raadsvergaderingen ook live volgen via internet.