Voorziening
Piet Heinplaats 7
3134 ZA Vlaardingen
Telefoon: 
010-2341840

Piet Heinplaats

Piet Heinplaats 7 3134 ZA Vlaardingen Nederland Nederland

Fasehuis

Thuis gaat het niet goed. Misschien heb je al het nodige meegemaakt als het gaat om problemen, ruzies of onveiligheid. Het is op dit moment nog niet gelukt om dat goed op te lossen. Ondertussen word je wel ouder en komt de tijd eraan dat je zelf de verantwoordelijkheid krijgt voor hoe je leven eruit ziet. Daar wil je graag goed op voorbereid zijn.

Met het Fasehuis biedt TriviumLindenhof hulp en begeleiding aan jongeren ter voorbereiding op zelfstandig wonen.

Wat houdt het in?

In een fasehuis leer je met begeleiding om stap voor stap zelfstandig te worden. Er zijn fasehuizen met begeleiding door een team van pedagogisch medewerkers en fasehuizen met begeleiding door een in- of naastwonend mentor.

Je woont in een huis, in een gewone woonwijk met een aantal andere jongeren. Ieder heeft zijn eigen kamer en spullen en zorgt daar ook voor. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar je met anderen activiteiten kunt doen, bijvoorbeeld samen koken. Verder heb je vooral je eigen programma, je eigen school of werk. ’s Avonds of in het weekend kun je sporten, werken in een bijbaantje of afspreken met vrienden of familie.

Voor wie is het

Het fasehuis is er voor jongeren van zestien tot twintig jaar, die niet langer thuis kunnen- of willen wonen of die eerst op een andere residentiële locatie hebben gewoond.

Wat is onze werkwijze

Voordat de hulpverlening start maken we een hulpverleningsplan. Hierin leggen we de doelen van de hulpverlening vast, beschrijven we de duur van de hulp, wat we van iedereen verwachten en welke ondersteuning we daarbij bieden.

De begeleiding verloopt gefaseerd, van intensief naar steeds lichter en volgt hiermee de ontwikkeling van de jongere naar zelfstandigheid.
Een mentor helpt je om nieuwe vaardigheden te leren en je leven op orde te krijgen. Er is aandacht voor wie jij bent, waar je tegenaan loopt en wat jij met je leven wilt. Je werkt aan vaardigheden, zoals het vinden en houden van vrienden, er verzorgd uitzien, het afmaken van school, het zoeken, vinden en houden van werk, het op een leuke manier invullen van de vrije tijd en keuzes maken in het onderhouden van contact met ouders en overige familie.
Een ambulant hulpverlener ondersteunt je ouders bij het goed houden of opbouwen van het contact in de nieuwe situatie.

Hoe lang duurt de hulp?

Jongeren wonen gemiddeld anderhalf jaar in een fasehuis.

Bron: http://www.triviumlindenhof.nl/fasehuis.html