Organisatie
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Telefoon: 
010 229 16 04
E-mail: 

Stichting Azágua Associação Cultural

Tidemanstraat 80 3022 SM Rotterdam Nederland Nederland
Azagua is een Kaapverdiaanse stichting.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van integratie, emancipatie, educatie en participatie van migranten in het algemeen en Kaapverdianen in het bijzonder.
  • Het stimuleren van zelfontplooiing en het organiseren van activiteiten waarbij migranten gestimuleerd worden tot verbetering van hun sociale en maatschappelijk positie, met name op het gebied van onderwijs, sport, werkgelegenheid, kunst, cultuur en sport
  • Zorgen voor toegankelijkheid tot informatie van onze stichting en de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning van alle Kaapverdianen in beide landen, zowel in Nederland als in Kaapverdië

 

Onze Missie

Zorgen voor toegankelijkheid tot informatie en de mogelijkheden die er zijn in beide landen: zowel in Nederland als in Kaapverdië voor alle Kaapverdianen en/of mensen die trachten onze Stichting Azágua op te zoeken.

Visie

Algemeen erkend en gewaardeerd steunpunt zijn voor Kaapverdianen en migrantenverenigingen wereldwijd.

Doelgroep

Het gaat om sociaal kwetsbare groepen (volledige of onvolledige gezinnen, ouderen, volwassenen, jongeren) en nieuwkomers binnen de wijk Delfshaven en in de omgeving daarvan.

Activiteiten

Centro de Atendimento & Orientação (CA&O)  betekent letterlijk ‘Centrum voor spreekuren en oriëntatie’ die op vrijwilligersbasis laagdrempelige ondersteuning geeft aan bewoners/cliënten die zelf hun problemen niet (meer) kunnen oplossen. Het gaat hier om psycho-sociale en/of praktische problemen. Dit zijn vaak complexe, traumatische en/of ingrijpende problemen op gebieden als: huiselijke omgeving (opvoedingsproblemen, huiselijk geweld), relatieproblemen, seksualiteit, financiën (werkloosheid, schulden), onderwijs, verslaving, gezondheid.

CA&O is sinds 27 april 2014 van start gegaan. Hier worden iedere maandag en woensdag van 09.00 t/m 12.00 uur spreekuren en oriënterende gesprekken gehouden met  bewoners of cliënten die dat nodig hebben. Daarnaast wordt er iedere donderdag de Nederlandse taalles gegeven aan bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. En op de dinsdag wordt ook nog computerles gegeven.

Voor meer informatie omtrent vrijwilligerswerk en aanmelding kunt u contact opnemen met één van onze vrijwillige medewerkers: Mevr.  Eloisa Faria (06-18185342), mevr. Elisangela Carvalho (0614916710), dhr. Djone do Livramento (06-52066568) en dhr. Roberto Vieira de Carvalho (0618844165).

Stichting Azágua Associação Cultural

- Centro de Atendimento & Orientação -
K.v.k.: 24409690 / gevestigd te Rotterdam
Bank: NL95 INGB000 3340057

Contactadres:
Tidemanstraat 80, 3022 SM Rotterdam
T: 010-2291604 M: 06-18844165
Website: www.azagua.nl / E: azagua@azagua.nl / cao@azagua.nl