Organisatie
Jan Huitzingstraat 39
9601 EH Hoogezand
E-mail: 

Bewonersvereniging Westerpark Hoogezand

Jan Huitzingstraat 39 9601 EH Hoogezand Nederland Nederland
De vereniging is opgericht in 2006 en richt zich in hoofdzaak op de thema’s “Schoon”, “Heel” en “Veilig.

Contactpersoon
M. Attema | 0598 – 382 360 

Bij de oprichting van de Bewonersvereniging Westerpark Hoogezand was één van de hoofddoelen het kritisch volgen van nieuwe ontwikkelingen in en in de direkte omgeving van het Westerpark.

RO = Ruimte en Ontwikkeling.
Elke gemeente kent voortgaand beleid ten aanzien van de inrichting en herinrichting van de onbebouwde en de bebouwde omgeving. Meestal ontstaan daarbij conflicten door tegengestelde  belangen van de bewoners die hun omgeving zien veranderen en plannenmakers die 'iets nieuws' willen realiseren. Waakzaam en alert blijven op dergelijke ontwikkelingen om enerzijds goed geïnformeerd te zijn, alsook waar mogelijk invloed te kunnen uitoefenen of inspraak te krijgen bij nieuwe ontwikkelingen, dat is wat de oprichters van de bewonersvereniging zich als doel stelden. Juist om te voorkomen dat de bewoners zich voor voldongen feiten zouden zien geplaatst.