Organisatie

Telefoon: 
1400

Huurcommissie

Nederland Nederland
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders.

De Huurcommissie helpt huurders en verhuurders door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. De Huurcommissie behandelt zaken over huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en de energieprestatievergoeding. Ook behandelt de Huurcommissie zaken over onderhoud en woningverbetering. 

Adres Huurcommissie 
Postbus 16495 | 2500 BL  Den Haag.