Voorziening
De Kluft 24
9621 CE Slochteren
Telefoon: 
0900-2221118

De Schuldhulp

De Kluft 24 9621 CE Slochteren Nederland Nederland
  • Schuldbemiddeling: er is sprake van een schuldbemiddeling, indien er een schuldakkoord is bereikt met de schuldeisers van een verzoeker, waarbij vervolgens de afloscapaciteit van verzoeker jaarlijks wordt doorbetaald over een periode van 36 maanden aan de schuldeisers van verzoeker. Om dit te bewerkstelligen wordt financieel beheer gevoerd door de kredietbank;

  • schuldhulpverlening: ondersteunen van verzoeker bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden. Voorwaarde is dat redelijkerwijze te voorzien is dat verzoeker niet langer zijn schulden kan dragen. Ook nazorg hoort bij schuldhulpverlening;

  • schuldpreventie: een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat inwoners financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij de eigen financiën op orde houden.