Voorziening
Van der Duijn van Maasdamweg 216
9602 VT Hoogezand
Telefoon: 
0598 32 62 37
E-mail: 

Wijkontmoetingscentrum Vredekerk

Van der Duijn van Maasdamweg 216 9602 VT Hoogezand Nederland Nederland
De “Vredekerk” is het WijkontmoetingsCentrum (WOC) in de wijk Gorecht-West te Hoogezand. De “Vredekerk” is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners ongeacht de culturele achtergrond.

Dit betekent dat we laagdrempelige toegang bieden voor de diverse activiteiten aan een zo breed mogelijk publiek.

Samenwerking
BWRI | Lefier | Lentis | Stichting Samen aan Tafel | de Voedselbank | de Bewonerscommissie | Fier4Grûn | het Noorderpoort College en vele vrijwilligers.
Ook bieden we onderdak aan activiteiten die erop gericht zijn om de wijk te ondersteunen of in beweging te krijgen.