Voorziening
Lena Blok-Woutsstraat 1
3066 GK Rotterdam
Telefoon: 
010 - 283 46 47

ASVZ | Dagcentrum Prinsenland

Lena Blok-Woutsstraat 1 3066 GK Rotterdam Nederland Nederland

Dagactiviteitencentrum Prinsenland richt zich op cliënten met een vraag naar zowel belevingsgerichte/sensopatische activiteiten  als naar activiteitenvraag gericht op het arbeidsproces.

Iedere cliënt heeft een individueel activiteitenprogramma. 's Morgens starten in een basisgroep, waar ook gegeten wordt en de dag eindigt. Gedurende de dag neemt de cliënt deel aan wisselende activiteiten, die aansluiten bij zijn wensen en behoeften. Deze wisselingen vinden plaats op geplande tijden en heeft naast het aanbrengen van variatie ook een sociale functie. Door verandering van omgeving kunnen er contacten ontstaan met anderen op basis van gedeelde interesses.

Er zijn zes basis groepen waarvan drie belevingsgericht. De cliënten op de belevingsgerichte groepen hebben een (zeer) ernstige of meervoudige beperking, waardoor de zorgvraag groot is.

Belevingsgerichte activiteiten
De belevingsgerichte/sensopatische activiteiten zijn vooral gericht op de zintuiglijke beleving, ervaring van het eigen lichaam en de omgeving. Enkele voorbeelden zijn: belevingstheater, snoezelen, massage, creatieve activiteiten, natuurbeleving,wateractiviteiten, muziek en bewegen.

Arbeidsgerichte activiteiten
De arbeidsgerichte activiteiten zijn gericht op het arbeidsproces, niet het product maar het proces er naar toe staat centraal. Samen met de begeleider komen we tot een volwaardig product. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van de was voor het dagcentrum en de nabij gelegen ASVZ woningen, het verzorgen van de lunch voor de scholingsbijeenkomsten, de post verspreiding naar de nabij gelegen woningen van ASVZ. Er is ook een groep die dagelijks naar het ROC Albeda gaat om daar facilitaire ondersteuning te bieden zoals koffie schenken in de docentenruimte en de kantine schoonhouden.

Verder werken we met de cliënten aan een toneel voorstelling waarbij het gehele dagcentrum is betrokken.