Organisatie
Willem de Zwijgerlaan 2
3136 AS Vlaardingen

Buurtcampus Vlaardingen

Willem de Zwijgerlaan 2 3136 AS Vlaardingen Nederland Nederland

Philadelphia en Argos Zorggroep zijn onlangs gestart met het opzetten van een Buurtcampus in Vlaardingen. De buurtcampus is een nieuw concept waar zorg- en welzijnsorganisaties nauw met elkaar samenwerken in het bieden van collectieve begeleiding en dagbesteding. De zorginstellingen worden tijdens het traject begeleid door landelijk WMO uitvoerder B&A, die als initiatiefnemer, kwartiermaker en aanjager van de Buurtcampus fungeert. Initiatieven voor de opstart in andere gemeenten zijn inmiddels ook in voorbereiding.

Gezellige ambiance

Het uitgangspunt van de Buurtcampus is dat de ouderen, in gezellige ambiance, samen met bewoners van de Meerpaal, bewoners van de aanleunflat en cliënten van Philadelphia een leuke avond hebben. Deelnemers bepalen zelf de inhoud van de avond. Bijvoorbeeld door gezelschapsspelletjes te doen. Zij kunnen ook slechts een deel van de avond aanwezig zijn.

Warme maaltijd

Om 18.00 uur is het mogelijk voor 5,00 euro van een warme maaltijd te genieten. Inmiddels maken al vijftien Vlaardingers regelmatig op donderdag van 16.30 tot 20.00 uur gebruik van de Buurtcampus en de aanwezige begeleiding.

Deelnemen aan de wekelijkse Buurtcampus in De Meerpaal is gratis.

Bron: grootvlaardingen.nl/nieuws/buurtcampus-op-16-juli-feestelijk-van-start-1.5071225

Een van de drie doorgevoerde decentralisaties, die per 2015 binnen het Nederlandse zorgstelsel zijn ingegaan, is de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het kader van de nieuwe wmo-regels moeten gemeenten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij helpen gemeenten mensen die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn en bieden zij ondersteuning door bijvoorbeeld het bieden van begeleiding en dagbesteding.

Buurtcampus
Tegen deze achtergrond werd onlangs een nieuwe initiatief gestart. Netwerkorganisatie Philadelphia en Argos Zorggroep besloten in Vlaardingen de allereerste ‘Buurtcampus’ in Nederland op te richten. Derde initiatiefnemer van het concept is B&A, een onderzoeks- en adviesbureau uit Den Haag. “De Buurtcampus is een nieuw concept waar zorg- en welzijnsorganisaties nauw met elkaar samenwerken in het bieden van collectieve begeleiding en dagbesteding. De Buurtcampus is een herkenbare en inspirerende ontmoetingsplek in de wijk, voor ontmoeting, collectieve begeleiding en dagbesteding. Dat is bijvoorbeeld een gezellig buurtrestaurant of een sfeervolle bibliotheek. In de Buurtcampus nuttigen bewoners samen een maaltijd, nemen deel aan activiteiten en helpen elkaar bij ondersteuningsvragen”.

Nieuw aan de campus is dat bewoners er leren om dingen zelf en met elkaar te doen. Nieuw is ook dat de bewoners met verschillende zorgbehoeften bij elkaar worden gebracht. Bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische bewoners. Daarbij worden enkele leidende principes gehanteerd. Allereerst wordt dus ingezet op het lerende vermogen van bewoners: ‘wat kunnen bewoners zelf leren doen?’ Verder ligt de nadruk op actieve koppeling met medebewoners, die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. Tenslotte wordt ingezet op het elkaar onderling helpen bij ondersteuningsbehoeften.

Bron: www.consultancy.nl/nieuws/10337/ba-begeleidt-opzet-van-buurtcampus-in-vlaardingen