Voorziening
Schietbaanlaan 90
3021 LN Rotterdam
Rotterdam
Zuid-Holland

Telefoon: 
010 425 86 86
Gebiedsgids Delfshaven

Rooms Katholieke Maria Basisschool

Schietbaanlaan 90 3021 LN Rotterdam Nederland Nederland
De RK Maria Basisschool is een school die centraal staat in de wijk Middelland in het westen van Rotterdam. Het is een middelgrote school met rond de 270 kinderen, voornamelijk afkomstig uit de wijk.

De school wil samen met het team, de ouders en de kinderen ervoor zorgen dat de school zijn waardevolle plek in de wijk heeft. Een school waar kinderen met plezier, veilig en in harmonie kunnen leren, leven en beleven. Maar ook een plaats waar ouders van harte welkom zijn om de ontwikkeling van hun kind(eren) te volgen en waar ouders kunnen bijdragen aan de organisatie van activiteiten en evenementen. De school kenmerkt zich door de grote verscheidenheid aan culturen.

De RK Maria Basisschool is een reguliere basisschool. Naast de reguliere vakken bieden wij tijdens de schoolweek extra leertijd aan. Deze extra tijd vullen wij onder andere met dans, techniek, muziek, theater, zwemmen, gym, extra taal en rekenen. Al deze vakken worden gegeven door gespecialiseerde vakdocenten.