Voorziening
Robert Kochplaats 346-348
3068 JD Rotterdam
Telefoon: 
010 420 66 61
E-mail: 

Minister Marga Klompéschool | Ommoord

Robert Kochplaats 346-348 3068 JD Rotterdam Nederland Nederland
De Minister Marga Klompéschool geeft je de ruimte om te groeien!

Karakter van de school

De Minister Marga Klompéschool is een kindgerichte basisschool. De school telt ruim 180 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Bijzonder aan de school is dat het een Daltonschool is, waar gewerkt wordt aan de verantwoordelijkheid en de  zelfstandigheid van en de samenwerking tussen de leerlingen. Daarbij wordt er vooral gekeken wat iedere leerling nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Daltononderwijs is op de Marga Klompéschool geen individueel onderwijs. Als het samen, met de hele groep of in een kleiner groepje, beter, efficiënter of leuker kan, dan gebeurt dat ook. Voordat de school de overgang naar Daltononderwijs maakte, werd er al jaren met veel elementen uit het Daltononderwijs gewerkt.

De Minister Marga Klompéschool is een katholieke school. Respect voor de ander, de cultuur, de religie en leefwijze is een belangrijke regel. De leerkrachten benaderen iedere leerling persoonlijk en gaan uit van persoonlijke omstandigheden. De belangrijkste regel is dan ook: ‘We zorgen er met elkaar voor dat iedereen het naar zijn zin heeft en zich veilig voelt!’ Alleen zo kan de school een plaats zijn waar de leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Samenwerkingspartners 
Leerlingen kunnen al vanaf de peuterleeftijd terecht op de Minister Marga Klompéschool, in de eigen peuterspeelzaal De Beestenboel. De buitenschoolse opvang vindt in de school plaats in samenwerking met Bimbola. Na schooltijd biedt de school Brede Schoolactiviteiten aan, zoals sport, cultuur en muziek. Ouders zijn altijd welkom in de school. De drempel is laag en iedereen voelt zich er snel thuis.