Organisatie
Overblaak 56
3011 MH Rotterdam
Telefoon: 
010 436 95 90
E-mail: 

Exodus Zuid-Holland | locatie Rotterdam

Overblaak 56 3011 MH Rotterdam Nederland Nederland
Exodus biedt professionele (forensische) zorg tot en met een steunnetwerk, van locaties voor integraal begeleid wonen tot en met ambulante begeleiding, trainingen en voorlichting.

De hulp is voor ex-gedetineerden, kwetsbare jongvolwassenen, jonge overvallers, de ‘familie-van’ en bij problematiek met schulden, beperkingen, gedragsproblematiek (agressie, angsten), verslaving. 

Diensten
begeleid wonen | ambulante begeleiding | maatjesnetwerk.

De Exodushuizen bieden een combinatie van opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden die niet over een andere vorm van huisvesting beschikken. 
Exodus Zuid-Holland heeft woonlocaties in Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda, met daarnaast ambulante begeleiding en trainingen in deze en omringende gemeenten in de regio. 

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding...
Morsdistrict