Netwerk
Gebiedsgids Rotterdam Alexander

APPA | Armoedeplatform Prins Alexander

Rotterdam Nederland Nederland
Het Armoedeplatform Prins Alexander is een onafhankelijk netwerk van actieve vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals uit Prins Alexander.

Zij treffen elkaar eens per maand om informatie, kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen met betrekking tot het thema armoede. Het platform heeft een signalerende functie naar de gebiedsorganisatie van Prins Alexander en is een verzamelpunt van informatie en activiteiten rondom armoede in het gebied Prins Alexander.

Meer informatie over het Armoedeplatform Prins Alexander via: 
Bart Starreveld | Stichting De Buurtbron | 06 43 88 77 37
Dini Doorn | CvD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, accountmanager Prins Alexander | 010 269 11 05 | DDoorn@cvd.nl

 

Netwerk

Organisatie
 
 
Buurtwerk is actief op het gebied van sociaal-cultureel werk, jongerenwerk, activering, jongereninformatie en advies.
Prins Alexander
Organisatie
 
 
De medewerkers van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg adviseren, ondersteunen en begeleiden Rotterdamse organisaties...
Rotterdam-centrum
Organisatie
 
 
Actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk,...
Voorziening
 
 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Eenmaal per maand ook op zaterdag.
Prins Alexander
Organisatie
 
 
Als er thuis te weinig geld is voor cultuurlessen, helpt het Jeugdfonds Cultuur Rotterdam.
Organisatie
 
 
Als er thuis te weinig geld is voor sportlessen, helpt het Jeugdfonds Sport Rotterdam.
Organisatie
 
 
Kerkdiensten worden gehouden op zon-en feestdagen om 10.00 uur in "De Knoop" (brede school), Robert van 't Hoffstraat...
Prins Alexander
Voorziening
 
 
Openingstijden van de kledingwinkel: dinsdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur | woensdagavond van 18.30 - 20.00 uur |...
Prins Alexander