Voorziening
Henri Dunantlaan 20
9728 HD Groningen
Telefoon: 
050-4214999

Dagbesteding Het Anker

Henri Dunantlaan 20 9728 HD Groningen Nederland Nederland

Het Anker geeft dagbesteding aan senioren met psychische problemen, die daarvoor begeleiding nodig hebben.