Organisatie
Gebiedsgids.nl
Rotterdam

Rotterdam
E-mail: 

Bewonersorganisatie InHillegersberg

Rotterdam Nederland Nederland
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bewoners, opkomen voor de leefbaarheid in de wijk en verbinding tot stand brengen tussen alle bewoners, organisaties en ondernemers in Hillegersberg.

De Bewonersorganisatie InHillegersberg is de nieuwe organisatie, die voortgekomen is uit de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier. Sinds 1 januari 2015 zijn ook de bewoners van Oud-Hillegersberg bij de bewonersorganisatie aangesloten. Een nieuwe formule met dezelfde doelen:  

behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bewoners, opkomen voor de leefbaarheid in de wijk en verbinding tot stand brengen tussen alle bewoners, organisaties en ondernemers in Rotterdam Hillegersberg. Sociale media wordt als communicatiemiddel ingezet om snel te kunnen reageren. Daarnaast wordt een Magazine InHillegersberg uitgegeven.

De omgeving om ons heen verandert en behoefte was om sneller te kunnen reageren. Dat heeft geleid tot een koerswijziging. Sociale media werd geïntroduceerd met een twitteraccount en een facebookpagina. Hiermee wordt het makkelijker om contact te maken met bewoners. Daarbij kwam de behoefte minder strikt vast te houden aan de 'postcodegrenzen'. Samenwerking is een belangrijk ingrediënt: met collega-bewonersorganisaties, met ondernemers, met organisaties binnen Hillegersberg. 

We zijn een organisatie met ruim 750 leden, bestuur en de commissies bestaan volledig uit vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk.