Voorziening
Nieuwe Ommoordseweg 30
3068 BT Rotterdam
Telefoon: 
010 – 420 53 14
E-mail: 

De Piloot | Ommoord

Nieuwe Ommoordseweg 30 3068 BT Rotterdam Nederland Nederland

Ommoord | Nieuwe Ommoordseweg 30 

Openbare school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs | verbonden aan het Pedologisch Instituut.

De Piloot is een openbare school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs met meerdere afdelingen:

 • kleutervestiging met kleutergroepen
 • kleutervestigingen op locaties van Stek-Jeugdzorg in Rotterdam en Gouda
 • basisschoolvestigingen voor kinderen met basisschool leeftijd
 • voortgezet onderwijsvestiging voor kinderen met voortgezet onderwijs leeftijd
 • kinderen voor “Herstart en Op de rails Junior”
  Zie voor meer info hierover op de website over het project Herstart & Op de rails junior

De Piloot is een cluster 4 school.
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.
 

Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot: de school heeft in haar nu haast 50 jarige bestaan uitgebreide expertise opgebouwd in de opvang en begeleiding van kinderen met:

 • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
 • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met;
 • hyperactiviteit (ADHD),
 • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger
 • hechtingsstoornissen.
 • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen

Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van het Passer College (V.S.O. afdeling van de Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme of anderszins.

Inhoudelijke toelatingsargumenten en een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, zijn noodzakelijk voor aanmelding en eventuele plaatsingsmogelijkheden.