3195 AA

Pernis

3195 AA Nederland Nederland

Pernis is een tuindorp aan de zuidkant van Rotterdam.

Het is rustig, gemoedelijk, heeft veel groen en een interessante waterkant. Pernis is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15. 
De groene gordel, historische lintbebouwing en ligging aan het water maken Pernis tot een aantrekkelijk dorp om in te wonen en te recreëren. 

Binnen het historisch lint zijn voornamelijk eengezins-woningen te vinden en een enkele lage flat. 
Aan de waterkant staan een woontoren en een lage flat met schitterend uitzicht op de Maas.

Historie 
In 1164 wordt al gesproken over Pernis. Van oudsher was Pernis een boerendorp. In de 18e eeuw ontstaat de zeevisserij en vanaf de 19e eeuw ook een bloeiende zalmvisserij. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn rond het dorp havens aangelegd voor met name containeroverslag en de petrochemische industrie. Met de komst van de havens en het oprukken van de industrie in de 19e eeuw werd Pernis van een boeren- en visserijdorp een tuindorp in het Rotterdamse havengebied.

 De bewoners 
Pernis heeft circa 4780 inwoners. Qua leeftijdsopbouw valt 22% in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60% in de categorie 20-64 jaar en de overige 18% zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Pernis heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9% tegenover 37%. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren.

Voorzieningen
Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek, twee basisscholen en een bibliotheekbus. Ook voor de dagelijks boodschappen kun je er terecht. Er zijn diverse sporten te beoefenen en Pernis heeft een van de weinige openlucht zwembaden in de regio. En vind je het niet in Pernis, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.