Voorziening
Bergwegplantsoen 390
3037 SK Rotterdam
Telefoon: 
06 54 62 44 85

Zadkine Center Bergweg

Bergwegplantsoen 390 3037 SK Rotterdam Nederland Nederland
Het doel van Zadkine Center Bergweg is om studenten een stageplaats aan te bieden binnen de Humanitasvestiging of in de wijk.

Hierbij vindt een samenwerking plaats met verschillende partijen en organisaties. Op deze wijze leren deze partijen ook van elkaar. Voor studenten, die hun stage lopen in Humanitas Bergweg, betekent dit bv. een stageplaats bij activiteitenzorg voor dementerende ouderen, gastvrouw op een gesloten afdeling of een stageplaats bij de verschillende vormen van dagopvang voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

In Nederland verschuift de zorg steeds meer naar de thuissituatie waardoor mensen steeds meer extra hulp kunnen gebruiken. Het Zadkine Center richt zich op die activiteiten die niet AWBZ of WMO gerelateerd zijn. Er worden dus aanvullende zorg- en dienstverlenende activiteiten verricht die niet concurreren met activiteiten van thuiszorg of vergelijkbare organisaties. De taken van een stagiaire bestaan uit eenvoudige huishoudelijke taken, boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis of naar sociale activiteiten of het bereiden van een maaltijd.

De producten, diensten en activiteiten die het center aanbiedt worden verzorgd door studenten van de opleiding zorghulp en Helpende Zorg en Welzijn en staan onder begeleiding van de coördinatoren van het center.

Netwerk

Netwerk
 
 
Een Zadkine Center is een praktijkleerbedrijf. Het is een verzamelnaam voor verschillende initiatieven van Zadkine en...