Organisatie
Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
Telefoon: 
070-3750750

BNG Bank

Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag Nederland Nederland

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.