Organisatie

SVB | Sociale Verzekeringsbank

Nederland Nederland
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van persoonsgebonden financiële regelingen van de overheid. 

De SVB voert o.a. de volgende wetten en regelingen uit: 
AOW | aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) | Nabestaandenuitkering (Anw) | Kinderbijslag | Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) | Persoonsgebonden budget (PGB) | Remigratie | Asbestregeling | CSE-regeling | Internationale detachering | Anw | Vrijwillige verzekering | Overbruggingsuitkering (OBR) | Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) | Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) | Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O) | Gemoedsbezwaren.