Organisatie
World Port Center | Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
Telefoon: 
088 877 9000

VRR | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

World Port Center | Wilhelminakade 947 3072 AP Rotterdam Nederland Nederland

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.