Voorziening
Vaerhorst 22-A
3085 HT Rotterdam
Telefoon: 
010 480 94 86
E-mail: 

Wijkwinkel | Bewonersorganisatie Zuidwijk

Vaerhorst 22-A 3085 HT Rotterdam Nederland Nederland
De wijkwinkel is een dienst van de Bewonersorganisatie Zuidwijk. Om de winkel zo laagdrempelig mogelijk te houden, wordt niet op afspraak gewerkt. Bewoners kunnen zo binnenlopen tijdens de spreekuren.

Spreekuren
maandag van 13:00 - 15:00 uur | dinsdag van 10:00 - 12:00 uur én van 13:00 - 15:00 uur | woensdag van 10:00 - 13:00 uur | donderdag van 10:00 - 12:00 uur én van 13:00 - 15:00 uur. 

Voorbeelden van hulp zijn: 
invullen van formulieren | het aanvragen van kwijtscheldingen van aanslagen van gemeentelijke belastingen | betalingsregelingen treffen tussen bewoner en instantie waar een achterstand is ontstaan of een terugbetaling wordt gevraagd | informatie inwinnen over zaken waar een bewoner mee zit | het lezen en uitleggen van brieven | het aanvragen van huurtoeslag, kindertoeslag en zorgtoeslag | contact tussen instanties en bewoner | het schriftelijk melden van klachten over woning en/of overlastgevende buren aan Vestia | uw administratie op orde brengen | budgetteren, samen bekijken hoe u de maand door kunt komen.

Er wordt geprobeerd de bewoner zo goed mogelijk te helpen en als het in de wijkwinkel niet opgelost kan worden, dan wordt de bewoner doorverwezen naar de persoon of instantie waar hij of zij wel geholpen kan worden. 

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
De BOZ werkt o.a. aan het bevorderen van zelfwerkzaamheid van bewoners in Zuidwijk, verbeteren van woon- en leefmilieu...
Charlois