Voorziening
Springerstraat 340
3067 CX Rotterdam
Telefoon: 
010 420 30 57
E-mail: 

Alexanderkerk | Rotterdam-Alexander

Springerstraat 340 3067 CX Rotterdam Nederland Nederland
De Alexanderkerk biedt verschillende activiteiten waarbij er zowel aandacht is voor jeugd als voor ouderen. Elke zondag is er een kerkdienst om 9.30 uur.

Activiteiten
Pastoraat, gespreksgroepen, verschillende soorten vieringen, catechese, lezingen of vormen van spiritualiteit. Kortom voor ieder wat wils.

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
In 2015 is het 50-jarig jubileum van dit kerkgebouw (toen nog Verrijzeniskerk geheten) gevierd. Begin 2016 vond een fusie plaats met de Hervormde gemeente van de Immanuëlkerk (Berlagestraat). Op 21 februari 2016 is het kerkgebouw feestelijk in gebruik genomen met de nieuwe naam Alexanderkerk. In deze kerk zijn 4 wandkleden uit de Immanuëlkerk opgehangen.