Voorziening
Clara Egginkstraat 4
3066 JG Rotterdam
Telefoon: 
010 420 20 99
E-mail: 

De Kleine Prins | Locatie Montessori | Prinsenland

Clara Egginkstraat 4 3066 JG Rotterdam Nederland Nederland
KBO De Kleine Prins is een Katholieke Basisschool voor Montessori en Dalton Onderwijs. 

Prinsenland | Clara Egginkstraat 4 

De school wil een veilige plek bieden aan kinderen. Een plek waar zij in een duidelijke structuur hun eigen ontwikkelingsweg kunnen volgen en ongedwongen kunnen leren. Waar ouders leerkrachten kunnen ontmoeten en waar de schoolleiding klaar staat om mee te denken en vragen te beantwoorden. Wij leren kinderen omgaan met de prikkels die vanuit de samenleving op hen afkomen. Wij vinden het belangrijk dat zij na hun schooltijd op De Kleine Prins als zelfbewuste tieners het vervolgonderwijs ingaan, die kunnen samenwerken met anderen en die met interesse de wereld tegemoet treden. Op die manier leren wij onze leerlingen op een verantwoorde manier met hun omgeving om te gaan en zorg te dragen voor de plek waar ze spelen en wonen. Onze kernwoorden zijn dan ook: montessori, dalton en duurzaamheid

Twee onderwijsconcepten en hun overeenkomsten
De school biedt twee onderwijsconcepten aan: montessorionderwijs op de locatie in Rotterdam-Prinsenland en daltononderwijs op de locatie in Rotterdam-Het Lage Land. In beide vormen van onderwijs werken de leerlingen zelfstandig. Ze maken zelf dagelijks een planning voor hun taken en voeren die uit. Daarvoor is er een duidelijke structuur ontwikkeld, waar er binnen de geboden vrijheid ook regels zijn. We noemen dat vrijheid in verbondenheid. De sfeer en het pedagogische klimaat zijn twee duidelijke overeenkomsten. Goede resultaten vinden we belangrijk, evenals het creëren van een prettige school, waar leerlingen en ouders welkom zijn en zich op hun gemak kunnen voelen.